Norkart

Drammen Virtual Globe

Den Virtuelle Globusen krever at du har Java 1.5 eller bedre installert på din datamaskin, tester om du har Java:

Intelligente objekter - Energiforbruk på Strømsø

Start Virtual Globe med intelligente objekter som anslår elektrisitetsforbruk. Dette krever at du ikke er koblet opp gjennom en brannmur som sperrer for port 7890. Når Globen har startet, velg så "GMOdb::Managed Objects" i datakilde treet. Trykk så "Load" i datamenyen nederst til venstre. Vent på at bygningene lades. Trykk og velg en bygning. Hvis denne har data vil det aktiveres en dialog som inneholder opplysninger om strømforbruk og mulige besparelser ved instalasjon av solfangere.

Strømsø - intelligente objekter

Utkikkspunkter

Start globen og gå direkte til et utkikkspunkt ved å klikke i et av bildene under. Det kan ta noen sekunder før alle data er lastet. Grafikkbildet vil virke uskarpt og "flytende" før dette er klart.
Bragernes
Bragernes torg
Drammensbrua
Drammensbrua
Spiralen
Utsikt fra "Spiralen" toppen
Konnerud
Konnerud

Bevege seg rundt

Man kan bevege seg omkring i den virtuelle verden ved å bruke mus og/eller tastekommandoer:

For alle kommandoer øker virkningen av kommandoen når den kombineres med [shift] tasten. Det er også mulig å skrive posisjon og synsretninger for synspunktet rett inn i datafeltene i navigasonspanelet under 3D vinduet.
Musbevegelser for å gå omkring i grafikkvinduet: Taster for å gå omkring i grafikkvinduet: For å fly:
Venstre mustast:
Bevege seg horisontalt (i samme høyde)
Midtre mustast (hjul som mustast) eller
[ctrl]-venstre mustast:
Endre synsretning
Høyre mustast eller
[alt]-venstre mustast:
Roter synspunktet omkring det punktet du peker på
Dreie på hjul:
Gå forover og bakover
Piltaster:
Bevege seg horisontalt (i samme høyde)
[ctrl]-piltast:
Endre synsretning
[alt]-piltast:
Gå sideveis
[PageUp]/[PageDown]-tast:
Gå forover og bakover
a-tast:
Akselerer framover
z-tast:
Brems / akselerer bakover
[Mellomrom]:
Stopp

I øvre venstre hjørne av Virtuell Globus vinduet er det et oversiktskart. Bevegelser i oversiktskartvinduet og 3D vinduet er sammenkoblet. Det er tilsvarende mus- og tastekommandoer for å bevege seg i dette:
Musbevegelser for å gå omkring i kartvinduet: Taster for å gå omkring i kartvinduet:
Venstre mustast:
Bevege synspunktet horisontalt (i samme høyde)
Midtre mustast og hjul eller
[ctrl]-venstre mustast:
Gå opp og ned
Høyre mustast eller
[alt]-venstre mustast:
Roter synsretning
Piltaster:
Bevege synspunktet horisontalt (i samme høyde)
[PageUp]/[PageDown]-tast:
Gå opp og ned
[ctrl]-piltast:
Roter synsretning

Noen gode råd for effektiv navigasjon i 3D verden:

For å bevege seg til et fjernt sted:
Klikk i oversiktskartet. Bruk mushjulet for å øke flyhøyden. Bruk venstre mustast for å dra deg rundt i verden. Bruk mushjulet igjen for å redusere flyhøyden.
For å se et sted fra alle retninger:
Bruk høyre mustast i 3D vinduet for å sirkulere rundt det stedet du peker på. Kombiner gjerne med [shift] for å øke bevegelseshastigheten.

Mulige problemer

Java: Enkelte brukere kan ha problemer med Java instalasjonen eller integrasjonen mellom Java og nettleseren. Denne siden forsøker å finne informasjon om din Java instalasjon, og hjelpe deg med denne, men enkelte nettlesere gir mangelfull informasjon om dette.

Hvis dette er første gang du starter Den Virtuelle Globusen vil du bli spurt om du stoler på data levert av Thawte Freemail Member (det er meg...) og Sun Microsystems. Hvis du svarer no får du ikke startet applikasjonen. Det kan komme en advarsel om at enkelte av sikkerhetssertifikatene er utdatert. Denne advarselen er ikke farlig.

Hvis du får denne feilmeldingen: Unable to launch the application skyldes dette normalt at det er problemer med nettverksforbindelsen eller du har fått feil på nedlasting av programbiblioteker. Hvis det er problemer med nettverksforbindelsen og problemet ikke er på din side så er det bare å vente til senere. Hvis du har fått feil med programbibliotekene må du laste disse på nytt. Skriv kommandoen: "javaws -uninstall" i et CMD (DOS) vindu eller i Kjør... i Windows Start menyen. Prøv så å starte Globen på nytt.

Din nettleser kan spørre om hva den skal gjøre med en fil av type: application/x-java-jnlp-file. Du skal svare at den åpnes med programmet 'javaws'.

Grafikksystem: Denne applikasjonen krever at du har en grafikkakselerator. Programmet setter ikke store krav til grafikkprosessoren, eldre modeller som Radeon 7500 og GeForce2 eller nyere utgaver av Intel integrert grafikk er tilstrekkelig. Det er en stor fordel om det brukes en nyere versjon av styringsprogrammer for grafikkprosessoren (grafikkdrivere). Disse kan lastes ned fra hjemmesidene til din maskinleverandør. Hvis programmet krasjer, eller viser uventede triangler og linjer i "kryss og tvers" over skjermen så skyldes dette normalt feil i grafikkdrivere eller grafikkprosessor. Vi har ellers hatt noe problemer med grafikkprosessorer fra Matrox.

Hvis du får en skjerm som denne: Blaa jord så skyldes dette et problem som oppstår med enkelte grafikkprosessorer. Det vil da hjelpe å bruke et enklere grafikksystem. Åpne Verktøy/Innstillinger menyen. Åpne fanen Brukergrensesnitt og slå av "Vis 3D objekter". Trykk "OK" og start Globen pånytt. I modellene som har bygninger og andre objekter lagt over terrenget så vil ikke de vises med det enklere grafikksystemet.

Internminne: Maskinen bør ha minst 256MB ledig internminne ved bruk av Windows 95-98, og selv dette kan være litt knapt. Windows XP behøver nesten 200MB bare til seg selv, og den Virtuelle Globusen behøver også rundt 200MB, så med Windows XP bør du ha minst 512MB. Windows Vista bruked ca 1 GB for seg selv, og Vista-maskiner bør ha minst 2 GB. Om programmet går tregt, stopper i flere sekunder, tar lang tid for å starte, så er hovedproblemet mest sansynlig for lite minne.

Nettverkshastighet og lokalt lager: Det er en stor fordel med en rask bredbåndsforbindelse, men også langsommere nettverk (også modem/ISDN) kan brukes. Programmet vil lagre data for områder der du har vært på din disk, slik at det går fortere å hente dem opp igjen neste gang du går til det samme området. Dette er til stor hjelp ved bruk av langsomme nettverksforbindelser. Dataene vil være tilgjengelige selv om nettverket er koblet fra. Parametrene for lokalt hurtiglager kan justeres i 'Lokal lagring' (i Verktøy/Innstillinger menyen). Om det blir knapt med plass på disken kan katalogen for lokal lagring slettes uten andre negative virkninger enn at programmet vil måtte laste dataene fra nett igjen.

Brannmur: Hvis du bruker en proxy brannmur (enkelte bedrifter med streng datasikkerhetspolitikk gjør det) så må alle programmer som utveksler data med eksternt internett kjenne adressen til denne. Normalt vil Java hente informasjon om proxy'er fra nettleseren din, men enkelte nettlesere gir ikke fra seg denne informasjonen. Du må da sette dette manuelt i Java kontrollpanelet. Åpne dette som beskrevet under. Åpne 'General' fanen. Velg 'Network settings' og skriv inn data om proxy brannmuren her. Be om hjelp fra systemansvarlig om nødvendig.

Java Kontrollpanel: Velg 'Kjør' i Windows 'Start' menyen. Skriv inn kommandoen 'javaws -viewer' og velg 'Ok'. Eventuelt start 'javaws -viewer' i en kommandotolker ('cmd' eller DOS vindu). Det vil da komme opp to paneler: 'Java Cache Viewer' og 'Java Control Panel'. Lukk 'Java Cache Viewer', det er 'Java Control Panel' vi skal bruke videre.

Java feilmeldingskonsoll: Om det skulle oppstå problemer som du ønsker assistanse for å løse så vil det hjelpe om du kan få opp en meldinger i en 'Java Console'. Start Java kontrollpanel som som forklart over. Åpne fanen 'Advanced'. Finn 'Java Console' og velg 'Show Console'. Neste gang du starter globen vil du også få opp et panel med meldinger fra programmet. Kopier disse inn i en mail og send til meg sammen med en forklaring på dine problemer.


rune.aasgaard@norkart.no
Last modified: Fri Jun 30 09:58:54 CEST 2006